• výstavba zdrojů tepla
    • rekonstrukce rozvodů ÚT, TUV a SV
    • instalace měřičů tepla a RTN
    • zaregulování topných systémů