• projektování plynových kotelen
  • projektování výměníkových stanic
  • projektování rozvodů tepla a ZTI
  • zajištění technického dozoru investora
  • proradenská činnost