• projektování plynových kotelen
    • projektování výměníkových stanic
    • projektování rozvodů tepla a ZTI
    • zajištění technického dozoru investora
    • proradenská činnost